Mu SS9 Season 9 - Mu mới ra tháng 04

Mu SS9 Season 9

Dowload : http://103.237.145.147/

Đăng ký : http://103.237.145.147/id/#register

Trang Chủ : http://ketnoigame.com

Alpha Test : 30/3/2016

Open : 13 giờ 31/3/2016

Hình ảnh Ingame

Quái Arena

Quái thuộc tính để lấy sách

Hệ thống hộp kundun

Săn kundun

Kundun hoàng kim lấy cánh ss8

Rơi cánh

Đồ full thần

LIÊN HỆ