Mu Thiên Mệnh Season 6.8 - Mu mới ra tháng 03

MuThienMenh.Net

Open 15h Ngày 29/3/2016 (Thứ 3) 

THÔNG TIN SERVER MU

• Website : http://MuThienMenh.Net 
• Diễn Đàn : http://DienDan.MuThienMenh.Net 
• Version : Season 6.8 – Wing 4 + Wing 3.5
• Cụm Máy Chủ : VDC Online
• Exp : 250x
• Drop : 40%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM 8.0 => 99% Không Háck
• Client : 1.08 3D Webzen
THÔNG TIN SUB
•Server ổn định, không Lag, không Dis, tồn tại lâu dài vĩnh viễn
• – [Sub-1] Không PK | Có Giao Dịch| Có NPC | Ủy Thác | Hòm Đồ
• – [Sub-2] PK | Giao Dịch |Có NPC | Có Hòm Đồ
• – [Sub-3] PK | Giao Dịch |Có NPC | Có Hòm Đồ
• – [Sub-4] Không PK | Giao Dịch |Có NPC | Có Hòm Đồ
Hỗ trợ Tân Thủ khi mới lập nhân vật :
400 lever – 20 lần Reset – 200 triệu zen và 5.000 Point cho tân thủ.
Wing 1 các chủng tộc có bán ở Shop Lorencia = zen
Trong Game có cửa hàng bán ngọc = PCpoint (PCpoint train,săn boss có)
Đặc biệt có sự xuất hiện Wing 4 + Wing 3.5 và Ép Sói Hoàng Kim Trong Game
Website Nhiều Chức Năng Mới :
+ Hồi Sinh (Relife) nhân vật được thưởng tiền Gcoin.
+ Chức năng làm nhiệm vụ cấp 3 (master ) trên web luôn.
+ Chức năng chơi trò chơi vui dân gian trên web: Xúc Sắc thưởng gcoin
+ Chức năng Event cuối tuần : Reset vào ngày cuối tuần đạt mốc được thưởng Ngọc : Ước nguyện + Tâm Linh + Chaos …và nhiều chức năng hấp dẫn khác nữa hãy khám phá thôi nào còn chờ gì nữa !

LIÊN HỆ