⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ – Máy chủ HOÀNG KIM AlphaTest: 15/8 Open: 18/8, Auto Reset, Keep Point, OffAttack.

Máy chủ
Website
Alpha test15/08/2021 00:00
Open beta18/08/2021 13:00

– 13h ngày 18/08 chính thức Open Beta đua top lần 1 Server Hoàng Kim
– Khóa chức năng Ủy Thác & Reset Ủy Thác
– Nhân vật đua Top Khởi tạo được tặng 10k Gcoin_KM
– 10 lần reset 350 level và 3000 Point
– Có giới hạn Reset ngay ngày đầu.
– Open Beta NPC trong game chỉ bán đồ thường + 7 hỗ trợ tân thủ.
– Mức giới hạn RS ngày đầu tính theo Top >50.
– Server Event Full
– Socket Tất Cả Item
– Auto Reset, Keep Point, Offline Attack (Cắm chuột offline)
– GHRS Theo Top
– Anh em chỉ cần vào Game gõ /autoreset hoặc /autoresetvip
– Drop: 20% EXP: 150x (Tăng theo từng mốc GHRS)
– Giảm LV/RS Tân Thủ
– KM 50% 2 ngày Open và 20% thẻ nạp vào các ngày T7 & CN