Hướng dẫn làm nhiệm vụ cấp 3 MU ss2, ss6, ss14, ss15 | Nhiệm Vụ Master

Khi làm xong Nhiệm vụ 3 MU thì nhân vật của bạn sẽ được khai mở những sức mạnh tiềm ẩn và đeo được những món đồ với sức mạnh khủng khiếp. Để làm nv 3 MU bạn cần săn được Sừng Quỷ Vương, Trái Tim Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng…Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách làm Quest 3 MU 1 cách nhanh nhất với các MU ss2, ss6, ss14, ss15.

Trước tiên để làm được nhiệm vụ cấp 3 thì nhân vật của bạn phải có điều kiện cần là Level 400 và có khoảng 20 triệu zen.
Làm nhiệm vụ 3 MU bao gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Săn Sừng Quỷ Vương, Trái Tim Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng
Bạn đến gặp thầy tu devil (Priest Devin) để nhận nhiệm vụ, NPC này có thể ở map Lorencia hoặc Crywords (tùy từng MU)
Mục tiêu của nhiệm vụ là thu thập 3 vật phẩm: Sừng Quỷ Vương, Trái Tim Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng. 3 Vật phẩm nhiệm vụ này bạn có thể kiếm tại cuối các map Icarus, Takan 2, Aida 2
sau khi kiếm đủ 3 vật phẩm này bạn quay trở lại gặp NPC nhiệm vụ 3.
(Chú ý: Hiện tại 1 số MU 3 vật phẩm này được bán ở cửa hàng Lorencia cho anh em đỡ phải train cựu)
Vật phẩm nhiệm vụ 3
Vật phẩm làm nhiệm vụ 3 MU Online
Giai đoạn 2: Tiêu diệt 20 quái vật mỗi loại: Thủ lĩnh Baram, Thủ lĩnh Soram, và Death Spirint
Sau khi xong giai đoạn 1 bạn tiếp tục nhận nhiệm vụ giai đoạn 2 ở NPC Devil. Ở nhiệm vụ này bạn cần di chuyển đến map Barrack sau đó tìm và tiêu diệt Thủ lĩnh Baram, Thủ lĩnh Soram, và Death Spirint mỗi loại 20 con. rồi quay trở lại NPC Devil để hoàn thành nhiệm vụ
(Chú ý: Một số MU không có map Barrack trên bản đồ, vì vậy bạn sẽ phải di chuyển lên map Cryword rồi chạy đến cuối map sẽ có lối thông sang map Barrack)
Quái Barack Baram, soram, Death Spirint
Thủ lĩnh Baram, Thủ lĩnh Soram, và Death Spirint
Giai đoạn 3: Tiêu diệt Trùm cuối Dark Elf
Đây là thử thách cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ 3 bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau khi đã nhận nhiệm vụ ở NPC Devil bạn cần di chuyển đến Map Refuge để hoàn thành quest 3 mu. Ở đây bạn cần tiêu diệt 1 con Dark Elf sau đó quay về gặp NPC Devil để hoàn tất quá trình làm nv 3 mu.
(Chú ý: 1 Số MU có thể không có Map Refuge trên bản đồ vì vậy bạn sẽ phải move lên map Barrack rồi di chuyển đến cuối map sẽ có lối vào Refuge.)
Dark Elf quest 3 mu
Dark Elf trùm cuối nhiệm vụ 3

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 3 sẽ được gì?

Nhân vật của bạn sẽ thay đổi vẻ bề ngoài, trông ngầu hơn
Bạn sẽ có thêm bảng Master 3, (ấn phím A để hiện bảng master)
Bạn sẽ đeo được Wing cấp 3
Bạn sẽ mặc được những set đồ cuối và vũ khí cuối

Trên đây là bài hướng dẫn làm nhiệm vụ cấp 3 mu ss6 Hà Nội hay tất cả các phiên bản MU Online khác.

Bài viết liên quan