# #
# #

MU -Việt Nét Ra Mắt Season SeaSon 6.3 - Mu mới ra tháng 12

♦ Giới Thiệu : Phiên Bản Season 6.3 Classic

♦ Không Đồ Cutom, Không Thần Vip Lung Tung, Giữ Nguyên Item Cổ Xưa

♦ Max đồ 2 option,max w3 đảm bảo tính công bằng người chơi.

♦ Ko web Shop, Ko item Full, item ngọc Có Giá Trị

♦ Hồi sinh vũ khí rồng ( tăng % dame) và vũ khí 380 ( tăng % dame) chuẩn webzen

LIÊN HỆ

# #
#